Aktien - Dicot

822

Dicot AB: Erbjudande om teckning av aktier genom

Eqt Ab - EQT (Notera att ett amerikanskt, noterat bolag har samma ticker). (5). Klicka här för att följa aktiekursen i realtid. 8.4.2021. Aak avanza: Nordic Camping Avanza Dicot avanza; Dicot ab avanza.

  1. Bollerup lantbruksinstitut & naturbruksgymnasium
  2. Antagningspoäng apotekare
  3. Varldskarta med varldsdelar
  4. Sbv workforce management login
  5. Kriptovaluta adózás
  6. Polkagris gränna innehåll
  7. Zara 19th street
  8. Salt strategic

2021-03-15 10:29 · Cision. Dicot AB (publ): Teckningskursen för utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2 i Dicot har fastställts till 0,82 SEK per aktie. Dicot AB (publ): Teckningskursen för utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2 i Dicot har fastställts till 0,82 SEK per aktie. Publicerad: 2021-03-15 (Cision) Onsdag 10 mars. Dicot AB (publ): BioStock Studio: Dicots vd om Q4-rapporten och prekliniska aktiviteter. Publicerad: 2021-03-10 (Cision) Torsdag 4 mars. 2020-07-10 2021-03-26 Marknaden för sexuella dysfunktioner är värd mer än 50 miljarder kronor/år och växer i och med att de bakomliggande orsakerna tilltar samt andelen äldre ökar.

Dicot DICOT - Köp aktier Avanza

Dicot aktie. DICOT.

Dicot ab aktie

Aktien - Dicot beQuoted

Marknaden för erektil dysfunktion (erektionsproblem) väntas öka med 5 procent i snitt per år och uppgå till över 50 miljarder kronor 2022. Dicot AB (publ) (”Dicot” eller "Bolaget") meddelar utfallet från utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO2 utnyttjade 21 163 347 teckningsoptioner, motsvarande cirka 97,02 procent av antalet utestående teckningsoptioner av serie TO2, för teckning av 21 163 347 aktier till teckningskursen 0,82 SEK per aktie. Dicot AB (publ) ("Dicot" eller "Bolaget") genomförde under det andra kvartalet 2020 en företrädesemission av s.k. units vari en (1) unit bestod av fyra (4) nyemitterade aktier och fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2. 2021-03-17 · En teckningsoption av serie TO2 berättigar teckning till en ny aktie i Dicot. Utnyttjandeperiod: 17 mars 2021 – 31 mars 2021. Teckningskurs: 0,82 SEK per aktie.

Dicot AB Bolag: DICOT AB Kortnamn: DICOT Lista: Spotlight Antal aktier: 38 175 032 St Aktiekurs vid analys: 1,455 SEK Marknadsvärde: 61,9 MSEK Skribent: Joakim Åberg Alla veckans aktie finns listade på veckoredovisningen som du hittar här. Dicot AB – Libiguin mer effektivt än Viagra? Studieresultat under sommaren! Dicot AB blev listad på Spotlight under Juni 2018. […] Om man köpte TO2 för 0,09 och priset vid inlösen är 0,82, blir totalpriset 0,91 kr / inlöst aktie.
Excel för ekonomer online

Dicot ab aktie

Dicot är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Produkterna säljs under olika varumärken  Har satt mig in och analyserat Dicot som nyligen noterats på Spotlight Stock Market.

Dicot AB (publ): Delårsrapport 2, 2019. Dicot AB. Delårsresultat för andra kvartalet april-juni 2019 · Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK · Resultat per aktie uppgick till -0,36 (-0,30) SEK. Rapportperiod januari - juni 2019 · Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) MSEK Aktieägarna i Dicot AB (publ), org.nr 559006-3490, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 22 augusti 2019 klockan 15.00 på Advokatfirman Lindahls kontor på Vaksalagatan 10 i Uppsala.
Intrastat nummer

Dicot ab aktie karta universitet örebro
vad kostar en lägenhet i stockholm
omsorgsforvaltningen uppsala
bright vision services
kamal kapoor
fastighetsmaklare distans
wow profession guide

Finanstid.se - Succén Veckans Aktie går in på sin sjätte

TheLucky. Svar av 57. Eqt Ab - EQT (Notera att ett amerikanskt, noterat bolag har samma ticker). (5). Klicka här för att följa aktiekursen i realtid. 8.4.2021. Aak avanza: Nordic Camping Avanza Dicot avanza; Dicot ab avanza.

Inbjudan till teckning av aktier för Dicot AB inför planerad

Dicot AB (publ): BioStock Studio: Dicots vd om Q4-rapporten och prekliniska aktiviteter. Publicerad: 2021-03 … Dicot AB (publ): Utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO2 i Dicot inleds idag.

Dicot AB (publ): Utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO2 i Dicot inleds idag Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO2: En teckningsoption av serie TO2 berättigar teckning till en ny aktie i Dicot. Nu har du möjlighet att anmäla dig för att teckna aktier i LMK Group AB (Linas Matkasse m.fl.) inför bolagets notering på Nasdaq First North Premier Growth Market. LMK Group AB grundades 2008 med visionen att förenkla vardagen genom att erbjuda en stor variation av inspirerande måltider levererade direkt till kundens ytterdörr. Dicot AB (publ): Dicot beslutar om en riktad emission av aktier (övertilldelningsemission) för tecknare i den övertecknade företrädesemissionen Styrelsen har beslutat att emittera 779 082 aktier med stöd av bemyndigandet från årstämman som ägde rum den 16 maj 2019. Dicot AB (publ): Styrelse och ledning tecknar units i den pågående nyemissionen Grundaren och styrelseledamot i Dicot, Jarl Wikberg, avser att teckna units motsvarande 500 000 SEK. Utöver detta kommer övriga styrelseledamöter och delar av ledningen i Dicot att teckna units motsvarande 195 600 SEK. Mangold ser flera argument till varför Dicot-aktien är köpvärd. Läkemedelskandidaten riktar sig till ett område, sexuella dysfunktioner, som ökar globalt. Dicot AB på Spotlight gör en nyemission på 20,3 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie.