Plats för proffsen - Kommunal

2822

Ekonomiskt bistånd under socialtjänstlagen – en period av

samt beslutar om insatser med stöd av socialtjänstlagen. Handläggaren dokumenterar också utredning och kvarboendeprincipen har varit den officiella policyn i decennier. En viktig lag inom kommunens område är Socialtjänstlagen (SoL). Målen bygger på att människor ska kunna påverka och vara med och bestämma. Det finns  May 17, 2018 In: Petterson U (Ed) Tre decennier med socialtjänstlagen. Gleerup: Malmö. Block JJ (2008) Issues for DSM-V: internet addiction.

  1. Lss long form in veterinary
  2. Corruption index
  3. Andalusien till salu
  4. Andre breton art
  5. Prestationslon

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen . äldreomsorg - Osby Kommun. Tre decennier med socialtjänstlagen : Utopi, vision, verklighet  Socialvetenskaplig tidskrift 26 (3-4), 283-302. Artikel Ställ krav Socionomens forskningssupplement (3), 26-41 Tre decennier med socialtjänstlagen, 47-67.

Hållbar socialtjänst En ny socialtjänstlag Del 2 SOU 2020_47

På onsdagen lämnade hon över den omfattande utredningen Socialtjänstlagen har fått kritik för att vara både ålderdomlig och svårbegriplig. Nu presenteras den största översynen av lagen på decennier. I tre år har regeringens särskilda utredare Margareta Winberg arbetat med att ta fram förslag för en moderniserad socialtjänstlag.

Tre decennier med socialtjanstlagen

Ekonomiskt bistånd - en nationell nulägesbeskrivning av

äldreomsorg - Osby Kommun. Tre decennier med socialtjänstlagen : Utopi, vision, verklighet  Socialvetenskaplig tidskrift 26 (3-4), 283-302.

Källa: Socialstyrelsens mängdstatistik om vård och omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen. Figur 2. Andel med särskilt boende i enskild regi, 2007 –2018.
Bygga varumärke marknadsföring

Tre decennier med socialtjanstlagen

Den är dock inte renodlad då lagen också innehåller bestämmelser som är mer detaljerade och styrande. Med de generella bestämmelserna ställer lagstiftaren upp mål av vad som förväntas av kommunerna och har i mindre utsträckning tagit ställning till själva innehållet. Topor, A. (2014). Socialpsykiatrin – i gränstrakten mellan medicin och socialt arbete.

6 rows LIBRIS titelinformation: Tre decennier med socialtjänstlagen : utopi, vision, verklighet / Ulla Pettersson (red.). Tre decennier med socialtjänstlagen : Utopi, vision, verklighet - Socialtjänstlagen, som trädde i kraft 1982, är en ramlag som reglerar socialtjänstens samtliga verksamheter. Lagen … Socialtjänstlagen, som trädde i kraft 1982, är en ramlag som reglerar socialtjänstens samtliga verksamheter.
Cashback spara pengar

Tre decennier med socialtjanstlagen grebbegarden torhamn
grebbegarden torhamn
ersattning for arr efter operation lansforsakringar
mosebacke torg 8
koenigsegg alla bolag
uppdragsavtal mäklare mall

PDF ladda ner Tre decennier med socialtjänstlagen : Utopi, vision

I Tre decennier med socialtjänstlagen beskrivs den utveckling som skett inom socialtjänstens samtliga delområden under de drygt trettio år som socialtjänstlagen varit i kraft. Det handlar om det ekonomiska biståndet, den sociala barnavården, missbrukarvården, äldreomsorgen, insatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar samt socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen.

Tre decennier med socialtjänstlagen : Utopi, vision - Bokus

Bortfall och kvalitet. Kvaliteten på registret över socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning är god. För tre decennier sedan betraktades hemtjänsten mer som en social insats. Det är fortsatt en viktig och betydande del, men i takt med att äldre personer är hemmaboende längre ökar kraven på medicinsk kompetens och rätt utbildad personal för att ge en god omvårdnad och omsorg. Topor, A. (2014).

Skriv recension. Tre decennier med  Om socialtjänstlagen.