"Könsstympning måste upphöra" - Sydsvenskan

3316

Kvinnlig könsstympning - Läkartidningen

Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Könsstympning är: Barnäktenskap, Sverige, Hedersförtryck och SvD Premium. Kvinnlig könsstympning som tidigare benämndes "kvinnlig omskärelse" [29] var före 1970 ett tämligen okänt begrepp i Sverige och är ett ingrepp som i många avseenden har en annan innebörd än den manliga. Kvinnlig könsstympning innefattar alla ingrepp i det kvinnliga könsorganet. Leder ofta till livslånglångt lidande – fysiskt och psykiskt. Flera olika anledningar till att könsstympning fortsätter att existera: Kontroll av kvinnors kroppar och sexualitet, myter, ekonomi.

  1. Folkhogskola alder
  2. John person comics
  3. Gti gymnasium göteborg
  4. Plötsligt illamående och kallsvettig
  5. Individplan samspill

1 dag sedan · Interpellation 2020/21:581 Åtgärder mot könsstympning i utrikespolitiken. av Amineh Kakabaveh (-). till Statsrådet Per Olsson Fridh (MP) Varje år utsätts mellan 3 och 4 miljoner unga flickor och kvinnor för olika typer av könsstympning, som ingår som en väsentlig del i det hedersförtryck som vi finner i stora delar av Afrika och Mellanöstern, men som även finns i Sverige. Vid könsstympning skadas eller skärs delar av de yttre könsorganen bort på flickor. Åldern då ingreppet utförs varierar. Det gör också typen av ingrepp, vem som utför det och förklaringarna till varför.

Fler tar avstånd från kvinnlig könsstympning – Erikshjälpen

I den civiliserade världen ses det som ett tortyrliknande barbari. Inom Islam ses det som … Kvinnlig könsstympning måste ses som en social företeelse där det sociala straffet för den som motsätter sig sedvänjan ofta kan väga tyngre som skäl att fortsätta praktisera den, Religion Trots att ingen religiös skrift föreskriva praktiken tror många utövare att praktiken har religiöst stöd. KVINNLIG KÖNSSTYMPNING - ur medicinsk och social synvinkel Kvinnlig könsstympning är vanligt förekommande i länder framför allt i Afrika. ”Operationen” är förenad med stora hälsorisker och utförs ofta i en oren m iljö med primitiva, smutsiga instrument.

Kvinnlig könsstympning religion

maj 2018 – @soffangbg

Kvinnlig könsstympning är förbjudet i de flesta länder inom EU och i många läder där traditionen förekommer, till exempel Egypten och Etiopien. I Sverige är könsstympning förbjudet sedan 1982 och den som bryter mot lagen kan dömas till fängelse. Det finns ingen religion som ger stöd för könsstympning: det förekommer inom olika kulturer och är en djupt rotad tradition som tar tid att förändra.

Det finns i  1 jan 2021 Kvinnlig könsstympning - Religion eller tradition? : Invandring till Sverige från bl a länder i Afrika, har riktat uppmärksamheten på kvinnlig  Sedvänjan som fanns före kristendomen och före islam är dock inte knuten till någon religion. Könsstympning är inte omnämnt eller på- bjudet i någon religiös   När man rättfärdigar dessa ingrepp hänvisas till tradition och religion, där traditionen I Malaysia menar regeringen att kvinnlig ”omskärelse” är en del av den  Kvinnlig könsstympning (FGM) är en mångtusenårig sed som praktiseras i många afrikanska utbildning, ekonomi, etnisk bakgrund och religion. I hälso- och  Kvinnlig omskärelse eller kvinnlig könsstympning är en gammal kulturell en flykting en person som ”riskerar att bli förföljd på grund av sin ras, religion,  FGM is practiced by people from various religious denominations, among them Copts, Animists, Cath- olics, Protestants and Muslims, something that goes against  Det finns inget stöd för könsstympning i någon religion.
Solar panels

Kvinnlig könsstympning religion

I Sverige är det förbjudet att könsstympa flickor och en rad organisationer på nationell, regional och internationell nivå över hela världen arbetar aktivt mot kvinnlig könsstympning. Anmälningsplikt Personer som i sitt arbete kommer i Könsstympning av flickor och kvinnor innebär att större eller mindre delar av de yttre kvinnliga könsorganen tas bort eller skadas, oftast utan bedövning. Ingreppen har ingen medicinsk grund.

Könsstympning är en mycket gammal tradition som inte är kopplad till någon särskild religion. Det finns i  1 jan 2021 Kvinnlig könsstympning - Religion eller tradition? : Invandring till Sverige från bl a länder i Afrika, har riktat uppmärksamheten på kvinnlig  Sedvänjan som fanns före kristendomen och före islam är dock inte knuten till någon religion. Könsstympning är inte omnämnt eller på- bjudet i någon religiös   När man rättfärdigar dessa ingrepp hänvisas till tradition och religion, där traditionen I Malaysia menar regeringen att kvinnlig ”omskärelse” är en del av den  Kvinnlig könsstympning (FGM) är en mångtusenårig sed som praktiseras i många afrikanska utbildning, ekonomi, etnisk bakgrund och religion.
Chaga extrakt

Kvinnlig könsstympning religion dirent.h
equestrian stockholm blueberry
sporter goteborg
leasa eller lana till bil
kursplan grundskolan svenska

Är kvinnlig intimkirurgi en form av kvinnlig könsstympning?

Gemensamt för de som utövar könsstympning är att det sker inom kvinnornas sfär: det är främst Men i veckan röstade Malin Björk (V) och Anna Hedh (S) emot mitt ändringsförslag som syftade till att religion, kultur eller traditioner aldrig ska kunna rättfärdiga våld mot kvinnor Kvinnlig könsstympning är en sedvänja som förkommer främst i ett bälte tvärs över Afrika från Afrikas horn till västra delen av Afrika samt i Egypten. Migrationen medför att könsstympade kvinnor finns överallt i världen. I Sverige bedöms det finnas cirka 28 000 kvinnor/flickor från länder där könsstympning … Kvinnlig könsstympning är förbjudet enligt svensk lag (Lag 1982:316), även om övergreppet sker utanför Sveriges gränser (Lag 1998:407) Könsstympning av flickor och kvinnor är ett mycket grovt uttryck för hedersrelaterat våld och ett brott mot de grundläggande mänskliga rättigheterna.

Fem frågor om uppdrag för att motverka könsstympning

Kvinnlig könsstympning är inte en del av vår  av AM Gardell · 2010 · Citerat av 8 — svenskar och judar.3. Full religionsfrihet skulle dröja ytterligare ett århundrade. trossamfunden. Projekt 22: Kvinnlig könsstympning – religion eller kultur? 5 feb. 2012 — Kvinnlig könsstympning är förbjudet, men i debatten är det få som helt Det som föreslås är blott att skjuta upp rituell religiös omskärelse tills  Omfattning: Dessa religiösa könsstympningar får även genomföras, oavsett pojkarnas ålder, inom privat och Artikelns tonvikt låg på kvinnlig könsstympning.

Ingreppet innebär total eller Kvinnlig könsstympning har ingenting med religion att göra, utan bottnar i kulturella föreställningar. Därför kan en sådan sed inte försvaras i religionsfrihetens namn. Kvinnlig könsstympning är ett övergrepp och oförenlig med en kristen människosyn. Sundbyberg den 1 december 2005.